მიმდინარეობს საიტის განახლება

ცხელი ხაზი:

ტენდერები

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018471

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 19.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533972&lang=ge
  

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018441

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`100.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=534273&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018246

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`658`539.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533674&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018245

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`712`953.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533676&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230017775

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 116`625.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532964&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230017774

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532957&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230017771

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 07.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 34`880.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532312&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230017298

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 05.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 69`687.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=531495&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230017289

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 31.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 950.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532290&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016990

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 29.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=531219&lang=ge

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016464

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 149`650.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530853&lang=ge

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016451

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 725.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530466&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016412

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512317&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016406

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 121`229.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530749&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016201

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528584&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016192

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 21.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 41`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530401&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230016105

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 18`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=529216&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015858

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=529508&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015851

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 324`243.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528949&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015565

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 28.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 116`625.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528571&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015354

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528593&lang=ge
  

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015184

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 25.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 548`099.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528267&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015146

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 09.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 19`775.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528271&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015124

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 69`687.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528270&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015119

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 294`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528269&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015106

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 725.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524919&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015103

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 02.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`400.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528296&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230015099

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 07.08.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 41`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528036&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230014981

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 21.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 31.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 64100000-საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 11`100.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528039&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013995

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 111`635.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=525725&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013994

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 119`943.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=525957&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013698

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`222.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=525665&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013697

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`400.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=525533&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013481

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 29.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 31.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 35100000-საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 568`102.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=525193&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013328

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 05.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524949&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230013327

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 10.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 49`186.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524945&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012977

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 21.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 117`831.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524185&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012975

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 21.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.07.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 32`906.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524182&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012809

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524048&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012806

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 100`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=524006&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012778

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანადანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`064.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=523969&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012629

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=523484&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230012496

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 14.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 39100000-ავეჯი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 29`949.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=522725&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230011903

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=522144&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230011833

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.06.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 19.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=522129&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230011419

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 12.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 51`412.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=521379&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230011418

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 12.06.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 119`943.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=521349&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230010728

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 29.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 119`943.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=519904&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230010727

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 29.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 51`412.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=519955&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009751

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 16.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 123`654.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518109&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009750

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 48`728.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518018&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009749

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 154`423.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518017&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009748

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 25.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 534`005.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518014&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009542

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517706&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230009471

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 01.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517680&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230008959

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 38600000-ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 19`085.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=516520&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230008769

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 359`876.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=516033&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230008143

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 11.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 790.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=514813&lang=ge

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230007880

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანადანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=514221&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230007535

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 04.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 12.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`680.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512706&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230007102

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 29.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 10.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 43200000-მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 262`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512422&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230006620

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 31.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 38`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510939&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230006494

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 22.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 41100000-ბუნებრივი წყალი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`200.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511073&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230006460

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 22.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 157`005.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510710&lang=ge
  

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230006459

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 22.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 98`429.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510714&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230006458

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 22.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 89`999.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510721&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005635

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 14.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 41100000-ბუნებრივი წყალი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`200.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509305&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005364

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 21.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 608`913.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508314&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005107

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`680.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508192&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005105

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 98`429.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508173&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005104

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 110`241.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508161&lang=ge

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230005103

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 157`005.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508153&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230004692

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 01.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 13.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 286`777.60 ლარი
შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=507387&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230004542

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 28.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 13.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`245.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=506691&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230004460

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 07.03.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`882.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=506694&lang=ge
 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230003760

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 28.02.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`250.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505535&lang=ge

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხად