მიმდინარეობს საიტის განახლება

ცხელი ხაზი:

ტენდერები

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001968

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 31.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 09.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 98300000-სხვადასხვა მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 19`920.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=559537&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001795

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 29.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 277`698.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=558590&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001655

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 09.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`416.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=558411&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001654

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 07.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 185`813.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=558281&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001653

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 08.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 85`775.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=558268&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001652

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 16.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 203`406.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=558192&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001389

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 07.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 252`727.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=557556&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001387

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 14.02.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`454`081.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=557552&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240001084

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 26.01.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 24`888.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=555785&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240000911

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 17.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 26.01.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`560.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=556181&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT240000777

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 16.01.2024

წინდადებების მიღების ვადა: 24.01.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 98300000-სხვადასხვა მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 19`920.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=555775&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230026915

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 25.12.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.01.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`800.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=550437&lang=ge

 

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230026914

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 25.12.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 03.01.2024

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 64100000-საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`500.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=550429&lang=ge

 

 

 

 

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230025726

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 11.12.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 19.12.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=548116&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230025714

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 11.12.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.12.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 50`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=548117&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230023805

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 05.12.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 50`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=541319&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022871

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 50`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=543378&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022865

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 24.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=542541&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022864

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 66`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=542381&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022396

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 09.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`500.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=542193&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022394

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 09.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 60`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=542161&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230022193

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71500000-მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 180`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=539231&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021755

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 01.11.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 13.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 50`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538710&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021655

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 31.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 08.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`124.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=541170&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021523

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 17.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 488`265.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=540626&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021385

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 06.11.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 46`712.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=540521&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021072

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=539603&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230021047

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`124.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538047&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020860

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 30.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 83`587.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=539148&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020665

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 13.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 24.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 46`712.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538714&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020485

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 11.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 23.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 90`258.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538537&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020382

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 23.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 319`250.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538536&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020224

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 262`800.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538085&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020215

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 16.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538083&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230020088

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.10.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 26.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 404`263.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=537815&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019539

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 09.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 50300000-პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`270.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=536843&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019538

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 17.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 35100000-საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`035.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=536821&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019476

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 92100000-კინოდა ვიდეომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 110`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=536702&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019441

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 25.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 09.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 90`258.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=536670&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019413

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 25.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 06.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71500000-მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 180`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=536261&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019167

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 588`684.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=535817&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019055

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 02.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 79900000-სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=535809&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019054

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 02.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 79900000-სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`715.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=535652&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019053

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 28.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 34900000-სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=535521&lang=ge

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230019050

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 19.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 02.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 69`687.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=535744&lang=ge
 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018918

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 25.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=534890&lang=ge
 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018912

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 26.09.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 116`625.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=534885&lang=ge
 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერი: NAT230018896

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 02.10.2023

შემსყიდველი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 49`830.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=534437&lang=ge
 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230018471

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 19.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533972&lang=ge

  

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230018441

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`100.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=534273&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230018246

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`658`539.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533674&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230018245

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.09.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`712`953.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533676&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230017775

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება116`625.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532964&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230017774

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 11.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532957&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230017771

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 07.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება34`880.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532312&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230017298

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 05.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება69`687.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=531495&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230017289

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 31.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება950.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=532290&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016990

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 29.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=531219&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016464

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.09.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`650.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530853&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016451

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია32300000-ტელე– და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო– ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება725.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530466&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016412

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება25`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512317&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016406

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება121`229.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530749&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016201

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება9`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=528584&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016192

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 08.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 21.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება41`600.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=530401&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230016105

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 18.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება18`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=529216&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230015858

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება91`000.00 ლარი

შესყიდვის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=529508&lang=ge

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

 

განცხადების ნომერიNAT230015851

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.08.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2023

შემსყიდველისენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

შესყიდვის კატეგორია32300000-ტელე– და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო– ან