მიმდინარეობს საიტის განახლება

ცხელი ხაზი:

ვაკანსია

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა ღია კონკურსი არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:
 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
 
კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:
 
 • პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება/განცხადების გადარჩევა;

 

 • მეორე ეტაპი – ზეპირი დავალება/გასაუბრება;

 

 • მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.
 
მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://www.hr.gov.ge/-ე უნდა დარეგისტრირდნენ.
 
www.hr.gov.ge

  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა  ღია კონკურსი არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 • საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

      პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება/განცხადების გადარჩევა;

      მეორე ეტაპი- ზეპირი დავალება/გასაუბრება;

      მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე:  https://www.hr.gov.ge/-ე  უნდა დარეგისტრირდნენ.

გისურვებთ   წარმატებას!


   სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა ღია კონკურსი  არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

           კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად: 
      პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება/განცხადების გადარჩევა;
      მეორე ეტაპი- ზეპირი დავალება/გასაუბრება;
      მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.
მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე:  https://www.hr.gov.ge/-ე  უნდა დარეგისტრირდნენ. 
გისურვებთ   წარმატებას!


   სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა შიდა კონკურსი  არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:
–    ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეცალისტი

           კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება / გადარჩევა;

მეორე ეტაპი– გასაუბრება / კანდიდატის შეფასება;

მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://www.hr.gov.ge/ –ე  უნდა დარეგისტრირდნენ.
გისურვებთ   წარმატებას!


     სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა შიდა კონკურსი  არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:
–    ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

           კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება / გადარჩევა;

მეორე ეტაპი– გასაუბრება / კანდიდატის შეფასება;

მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://www.hr.gov.ge/ –ე  უნდა დარეგისტრირდნენ.
გისურვებთ   წარმატებას!


სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა ღია კონკურსი არსებულ შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე 
 
– ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება / გადარჩევა;

მეორე ეტაპი– გასაუბრება / კანდიდატის შეფასება;

მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე – https://www.hr.gov.ge/ -ზე უნდა დარეგისტრირდნენ.

გისურვებთ   წარმატებას!


სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე: www.hr.gov.ge
იხ. ბმული:

დასრულდა 2020 წლის 17 ივლისს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებული  შიდა კონკურსის პირველი ეტაპი(მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი –  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების    განყოფილების უფროსი). საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით მეორე კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული შიდა კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. რის შედეგადაც გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 8 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 1 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ  გადავიდა  7 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი გასაუბრება გაიმართება 2020 წლის 31 ივლისს – 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: სენაკი, ილია  ჭავჭავაძის ქ. N103)

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შიდა კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი –  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების განყოფილების უფროსი – https://www.hr.gov.ge/

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება / გადარჩევა;

მეორე ეტაპი– გასაუბრება / კანდიდატის შეფასება;

მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე – https://www.hr.gov.ge/ -ზე უნდა დარეგისტრირდნენ.

გისურვებთ   წარმატებას!


დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში  გამოცხადებულ 2 ვაკანსიაზე  შიდა და დახურული კონკურსების მესამე ეტაპი – გასაუბრება, გასაუბრება/ზეპირი დავალება, შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატურები.

დასრულდა 2020 წლის 27 ივნისს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული  შიდა და დახურული კონკურსების პირველი ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით მეორე კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული შიდა და დახურული კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება, რის შედეგადაც გამოცხადებულ 2 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა შიდა კონკურსზე 2 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 1 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ  გადავიდა  1 კონკურსანტი, დახურულ კონკურსზე  – 6 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 1 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ  გადავიდა  5 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2020 წლის 13 ივლისს – 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: სენაკი, ილია ჭავჭავაძის ქ. N103)

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შიდა და დახურულ კონკურსს  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – შიდა კონკურსი – https://bit.ly/2AUE6Lg
 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების   მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – დახურული კონკურსი – https://bit.ly/3dl3SW4

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:
პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა;
მეორე ეტაპი- გასაუბრება/კანდიდატის შეფასება;
მესამე ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება.
მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული პირები, საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე:  https://www.hr.gov.ge/-ე  უნდა დარეგისტრირდნენ. 


დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში  გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე  კონკურსის მესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ (სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი) ღია კონკურსების პირველი ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით მეორე კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება, რის შედეგადაც გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 11 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 2 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ  გადავიდა 9 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2020 წლის 2 ივლისს 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: სენაკი, ილია  ჭავჭავაძის ქ. N103)

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ პოზიციაზე:
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი  – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/61073?active=1


დასრულდა 2020 წლის 1 თებერვალს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებული  ღია კონკურსების პირველი ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგითი მეორე კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. რის შედეგადაც გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 10 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 6 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ  გადავიდა  4 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2020 წლის 25 თებერვალს – 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: სენაკი, ილია ჭავჭავაძის ქ. N103)

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში  გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე  კონკურსის მესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი –  https://bit.ly/38zqHTX

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურის (ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიმესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება. კომისიის წევრთა ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე ვერ განხორციელდა საუკეთესო კანდიდატის შერჩევა.

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურის (ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 19 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 17 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 2 კონკურსანტი.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/54777?active=1

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსიშიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიკონკურსის მესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისადსაკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზეშერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატები.

დასრულდა 2019 წლის 10 მარტს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსების (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსიშიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიმეორე ეტაპისაჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადებიკონკურსის პირობების შესაბამისადკონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვაშემოწმება და დაზუსტებაგამოცხადებულ 5 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 65 განაცხადიგადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 37 კონკურსანტიხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 11 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი – ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2019 წლის 4 აპრილს, 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103)

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი – https://bit.ly/2GR0CG5
 • შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – https://bit.ly/2XwPKlK
 • სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – https://bit.ly/2XvGYVm
 • სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – https://bit.ly/2H9bv5o
 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – https://bit.ly/2SvTMHu

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებულ ვაკანსიაზე  კონკურსის მესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე, შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

დასრულდა 2019 წლის 22 თებერვალს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსის (ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით მეორე კომისიის სხდომაზე, გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები იქნა განხილული. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით, განხორციელდა აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 17 განაცხადი. გადარჩევის საფუძველზე, კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 3 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 14 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი – ზეპირი დავალება/გასაუბრება, გაიმართება 2019 წლის 15 მარტს, 12:00 საათიდან, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ.№103).

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

დაინტერესებულმა პირებმა იხილეთ ბმული:https://bit.ly/2TPIFKO


დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი; სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) კონკურსის მესამე ეტაპი – გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე, შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

დასრულდა 2019 წლის 7 თებერვალს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსების (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი, სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი.

მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2019 წლის 26 თებერვალს 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ.№103).

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი –https://goo.gl/JJDSus
 • სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – https://goo.gl/96EXhJ
 • ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – https://goo.gl/JdyhXn
 • ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –https://goo.gl/GdoXT3

მაჟორიტარი დეპუტატი

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

წერილი სენაკის მერს

შენი იდეა ქალაქის მერს

ელექტრონული პეტიცია

ჯანდაცვის ობიექტები

მართლწესრიგი

საინფორმაციო დაფა

გამოკითხვა

სასარგებლო ბმულები

არქივი

ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი

საქართველოს პარლამენტი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ფოთის მუნიციპალიტეტი

მესტიის მუნიციპალიტეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

აბაშის მუნიციპალიტეტი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

ივნისი 2024
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Skip to content